Vägivalla ohvrite mõttemaailm

"Häbi, alandus, abitus oma täieliku jõuetuse tõttu - need on loomulikud emotsioonid, kui kellegi vastu on vägivalda kasutatud. Neid tundeid tahaks iga hinna eest maha suruda, koledat kogemust unustada. Inimestele meeldib ju ka uskuda, et neil on elus toimuva üle kontroll, ja seega on kohati isegi lihtsam süüdistada toimunus ennast. Siis saab mõelda, et edaspidi teisiti käitudes minuga midagi halba ei juhtu."
- Kätlin Konstabel